Ulrika Lorentzis blogg

Ulrika Lorentzis blogg

Om den här bloggen

Tankar och åsikter, just nu mest loggbok för reaktioner på boken Något bara kvinnor kan. Normer, biologi och graviditet.

Påven och genus

SEXUALITETPosted by ulorentzi 08 Jan, 2009 10:24:33
I sitt jultal 2008 sa Påven Benedictus XVI: Det är nödvändigt med en ekologi för människan, förstådd på rätt sätt.
För att förklara på vilket sätt det ska förstås sa han att människan måste vara mänsklig som man och kvinna. Han fortsätter ungefär så här: "Sådant som ofta uttrycks med termen genus leder till den definitiva frigörelsen av människan från det skapade och skaparen." Enligt påven är det katolska kyrkans ansvar att skydda skaparens skapelse från denna frigörelse, bland annat genom att kämpa för att äktenskapet ska vara reserverat för kvinna och man.
Allt låter häftigare på italienska men tyvärr accepterar inte den här bloggsidan utländska citat (konstigt). Den som vill läsa hela talet på italienska kan gå in här.

  • Comments(0)//blogg.ulrikalorentzi.se/#post13