Ulrika Lorentzis blogg

Ulrika Lorentzis blogg

Om den här bloggen

Tankar och åsikter, just nu mest loggbok för reaktioner på boken Något bara kvinnor kan. Normer, biologi och graviditet.

Ann Heberlein tycker inte om tvång

GRAVIDITETPosted by ulorentzi 27 Nov, 2008 14:27:29
I krönikan "Ohälsosamt?" reagerar Ann Heberlein på min bok Något bara kvinnor kan. Hon ser flera problem, i synnerhet det maniska ifrågasättandet av normer, fast egentligen inte alls ifrågasättande utan redovisande av normer.
"Det är en märklig bok, ett mischmasch av genusteori, några delar queer, en dos svårsmält essentialism, gudinnekult, omsorgsetik, arbetarromantik à la Moa Martinsson och mitt i denna surdeg ett antal offentliga utredningar och budgetpropositioner. Det hela landar i, gissa vad, ett pläderande för delad föräldraförsäkring. Något förvånande för den som tar bokens tema på allvar, alltså graviditet och de normer som omgärdar graviditet, mindre förvånande för den som läst Lorentzi tidigare. Det är det här hon vill och kan. Detta är Lösningen: Delad föräldraförsäkring.

Själv tror jag inte på tvång. Jag tror på goda argument, men i brist på sådana förstår jag att man tar till tvång."

Heberlein och jag är ense om att det behövs normer och att normen att föräldrar ska ta hand om sina barn är en bra norm. Problemet att den normen inte gäller alla föräldrar i lika hög grad idag. Ett sätt att förstärka den normen är att genast sluta tala om minskad möjlighet att överlåta föräldradagar som tvång. Föräldrapenningen är ett erbjudande från staten. Det finns inget tvång i den men erbjudandet är så bra att det inte går att tacka nej till. Det tvång som finns här är just att någon måste vara med barnet. Staten skulle kunna hjälpa föräldrarna att fördela det tvånget mer jämställt genom att knyta fler dagar till varje förälder.
Delad föräldraförsäkring är inte hela lösningen men det är en av de få politiska åtgärder som står till buds. Den måste kombineras med omfattande opinionsbildning och nya sätt att tänka kring det beroende som barn har av sina föräldrar - och det ansvar som ligger i att vara förälder. Med lite tur kanske Ann Heberlein kan bidra med det.


  • Comments(0)//blogg.ulrikalorentzi.se/#post11