Ulrika Lorentzis blogg

Ulrika Lorentzis blogg

Om den här bloggen

Tankar och åsikter, just nu mest loggbok för reaktioner på boken Något bara kvinnor kan. Normer, biologi och graviditet.

SvD:s ledarblogg om Något bara kvinnor kan

DEBATTPosted by ulorentzi 27 Nov, 2008 14:04:52
Sanna Rayman skriver en kommentar till min bok Något bara kvinnor kan på Svenska dagbladets ledarblogg - Något både män och kvinnor kan:
"Någonstans i boken, jag kan dessvärre inte precisera mer än så just nu då den ligger hemma på nattduksbordet, beskrivs olika pappakurser som genomförs på mödravårdscentraler. Det berättas att när kursledarna frågar papporna om de vet hur lång föräldraledighet de har så svarar de oftast 60 dagar.


Poängen med historien är förstås att svaret är "fel". Papporna har inte 60 dagar. De måste ta ut 60 dagar, men kan ta ut mycket mer om de och mamman vill.


Jag vet inte hur mycket värderingar man ska läsa in i det där svaret papporna ger. Det är fullt möjligt att de bara missuppfattar frågan och antar att den syftar på de 60 dagar som är icke-förhandlingsbara. I alla händelser är det trevligt att höra att det kommit nya uppgifter från Försäkringskassan som visar att pappaledigheterna blir allt längre. Det tyder på att fler och fler föräldrar aktivt för diskussionen om fördelningen hemma vid köksbordet."

Det ironiska här är att de uppgifter från Försäkringskassan som hon hänvisar till framför allt handlar om hur den minskade möjligheten att överlåta dagar "pappamånaderna" påverkat pappors uttag. "Efter införandet av den första och andra s.k. pappamånaden (1995 och 2002) syns en rad effekter på uttagsmönstren när det gäller mäns uttag av föräldrapenning. Fler barn har fått en pappa som börjat använda föräldrapenning, papporna använder fler dagar per person än tidigare och en större andel barn har fått en pappa som är hemma längre perioder redan innan barnen fyllt två år."

Statistik om föräldraförsäkringen är svårjobbad eftersom försäkringen är extremt flexibel och kan tas ut under åtta år. Det är svårt att snabbt se vad olika åtgärder leder till för förändring. Förra året ut­betala­des 20,8 procent av för­äldrapennings­dag­arna till männen och 79,2 procent till kvinnorna. Den siffran har stått rätt stilla de senaste åren. Det Försäkringskassan vill visa är att de män som fått barn efter 2002 har tagit ut fler dagar - alltså att den andra pappamånaden hade effekt. Redan efter två år har de tagit ut i genomsnitt 53 dagar. Det är nästan lika många dagar som pappor till barn födda 1999 tog ut på 8 år (58 dagar).

Så vad kan vi lära oss av det? Snarast att staten kan rigga ett system som hjälper föräldrarna att göra det val som är bäst både för dem själva, långsiktigt ekonomiskt och känslomässigt, och för samhället. Hellre än att kräva att alla föräldrar ska ha lika mycket kunskap som en disputerad kvantitativ sociolog och en redaktör för en feministisk tidskrift kan ha om konsekvenserna av en skevt fördelad föräldraförsäkring.

  • Comments(0)//blogg.ulrikalorentzi.se/#post10